SADARBEIBA

  • Valsts izglītības satura centrs (VISC) – līgums nr.1-16.2.19. no30.10.2012.
  • Latviešu valodas aģentūra (LVA)
  • Biedrība "Latvijas Reģionālo un mazāk lietoto valodu savienība" (LatBLUL) – no 04.04.2009.
  • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA)
  • Latgaliešu kultūras biedrība
  • Rēzeknes novada pašvaldība
  • Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija